DLACZEGO MY?

Powstanie stowarzyszenia zostało zainicjowane przez byłych funkcjonariuszy Policji. Wieloletnie doświadczenie Policjantów wskazuje, że przepisy nie nadążają za szybko rozwijającą się przestępczością. Wraz z rozwojem intranetu oraz elektronicznych form rozliczania transakcji handlowych zwiększyła się liczba przestępstw w tym zakresie. Zwiększyła się również liczba przestępstw para bankowych tak zwanych piramid finansowych, czy też innych afer gospodarczych. Niejednokrotnie do przestępczości tej dochodzi z naiwności lub niewiedzy społeczeństwa. Aby uchronić ogół ludzi przed tą formą działań niezgodnych z prawem koniecznym wydaję się prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjno edukacyjnej. Stowarzyszenie Prewencji Kryminalnej im. inspektora Marka Woźniczki miedzy innymi pragnie wspierać Policję i inne instytucje w zakresie edukacji podnoszącej bezpieczeństwo i świadomość społeczną

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Insp. Marek Woźniczka urodził się 6 listopada 1964 roku w Krakowie. W latach 1984 – 1990 studiował w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Obrotu w zakresie ekonomiki i organizacji obrotu i usług, specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. W 1990 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii, w tym też roku, 16 grudnia został przyjęty do służby w Policji.

W 1991 roku ukończył kurs specjalistyczny dla rozpoczynających służbę dochodzeniowo – śledczą w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a następnie w okresie od dnia 30 września 1991 roku do dnia 23 czerwca 1992 roku odbywał studium oficerskie w Wyższej szkole Policji w Szczytnie. W 1998 roku ukończył kurs doskonalenia zawodowego z zakresu nowych kodyfikacji karnych w Szkole Policji w Pile, a w 2000 roku – kurs doskonalenia zawodowego z zakresu zarządzania komisariatem Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Insp. Marek Woźniczka był wielokrotnie odznaczany, w tym w 2003 roku Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Zasłużony Policjant (2006 r. – Brązowa, 2008 r. – Srebrna, 2011 r. – Złota). W 2012 r. został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Zarząd

mł. insp. w st. spocz. Magdalena Balawajder – prezes
nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Pobuta – wiceprezes
mł. insp. w st. spocz. Marek Abramowicz – skarbnik

Adres:
Stowarzyszenie im. inspektora Marka Woźniczki
ul. Mogilska 109/SMW
31-571 Kraków

biuro@simw.org

Konto bankowe
Bank PeKaO S.A.
91 1240 1444 1111 0010 6664 3817

Członkowie zarządu stowarzyszenia pełnią dyżury w każdy wtorek w godz. 12.00 – 14.00